Liječenje informacijama

Informoterapija je grana medicine koja proučava efekt informacije na fiziološke, biokemijske, biofizičke ili patološke procese u ljudskom i životinjskom tijelu, procese ulaska, kodifikacije, pohrane, dekodiranja i upotrebe informacija koje razvijaju metode prevencije i liječenja upotrebom informacija.

Informoterapija predstavlja spoj kineske tradicionalne medicine i akupunkture sa potencijalima informatike i provodi se kao terapija nakon informodijagnoze sa uređajem „Intera – DiaCor“ i posebnog softvera koji mjeri i analizira električni potencijal stanica u akupunkturnim točkama šaka i stopala, a čemu smo već govorili i prije. Doza informacija se mjeri u bitima.

Informoterapija se temelji na nekoliko vrlo starih metoda:

         Drevnoj Kineskoj medicini – metodi Akupunkture staroj preko 3500 godina

         Metodi Homeopatije staroj preko 200 godina

         Elektroakupunkturnoj dijagnostici – Njemačkoj metodi Dr. Volla staroj oko 50                                    godina.                                          

Znači još u drevnoj Kini je bilo poznato da na tijelu čovjeka postoje posebna mjesta tkz.akupunkturne točke koje se nalaze na energetskim meridijanima tijela, a preko kojih je moguće utjecati na rad pojedinih organa u tijelu.

Dakle, nakon Informodijagnostike utvrđujemo koju ćemo vrstu terapije primijeniti, odnosno postavljamo  recept po kojem ćemo odaslati Informaciju u tijelo čovjeka.

Isto tako, kod primanja terapije provjeravamo korist djelovanja informacije i možemo je mijenjati tako dugo dok ne vidimo na ekranu kompjutora da je recept potpuno prilagođen pacijentu.

Zašto informacija?

Kao što ljudi međusobno komuniciraju, razgovaraju, ne razgovaraju – svađaju se, ne trpe se ili se vole, tako isto u tijelu čovjeka komuniciraju i naše stanice svaka na svom "jeziku" - frekvenciji. Pa kao što mi prekidamo komunikaciju sa drugom osobom zbog svađe, ozljede ili bilo kakve "bolesti", tako se to isto događa u našem tijelu sa našim stanicama.  

Stanice su temeljno polazište Informoterapije koja koristi informacije sa različitim sadržajima, specifične za svaku grupu stanica, posredno preko organa i sistema organa, neposredno na oštećene stanice,  kao i opće i specijalne informacije za liječenje konkretnih problema. Tako se određenim i specifičnim informacijama preko mikrogeneratora odašilju u tijelo ispravne, odnosno izvorne informacije koje stanicu usmjeravaju na pravilan rad i tako liječimo tkivo, organ i cijelo tijelo. 

Isto tako, kod primanja terapije provjeravamo korist djelovanja informacije i možemo je mijenjati tako dugo dok ne vidimo na ekranu kompjutora da je recept potpuno prilagođen pacijentu, kao što pokazuje ovaj primjer – graf pokazuje zelenu liniju u drugom pregledu kako se sve više ispravlja prema zelenom polju, odnosno normalnoj funkciji.

 

 

Mi u normalnom životu ne možemo promijeniti svijet, ali uvijek možemo promijeniti sebe i eventualno djelovati na pojedinca i polako ga mijenjati. Samo se tako može vremenom promijeniti i izlječiti svijet.

 

              

 

Mikrogeneratori - ASTER

U Asteru su pohranjene pravilne informacije koje pomažu da se napravi balans između stanica, a koje se odašilju istim ponavljanjem i do 40 minuta kod terapije. Jednostavno ih se tjera da razgovaraju i međusobno komuniciraju i tako ozdravljuju, a tako i cijeli organ ili sustav, a tako i cijelo tijelo.  

Drugim riječima svaki mikrogenerator je integrirano elektronsko kolo, koje kada se uključi, stalno generira specifične sekvence elektromagnetnih valova pohranjenih u vosku u mikrogeneratoru.

Sadrži vibracije koje istovremeno liječe  i sve funkcionalne poremećaje u tijelu. To je metoda direktnog djelovanja na oštećenu stanicu da obnovi funkciju ionskih kanala i receptora, regulira razmjenu informacija i da ponovno uspostavi red u odvijanju metaboličkih i ostalih procesa (negentropiju) i da liječi.

Zna se, da su stanične membrane „organi za komunikaciju“ stanice sa okolinom i da je to „jezik“ stanice u čemu značajnu ulogu imaju ionski kanali stanice. Kod bolesnika dolazi do poremećaja funkcije ionskih kanala tj. do poremećaja zatvaranja i otvaranja što vodi poremećaju ritma cijelog procesa normalnog redoslijeda rada stanice. Dakle stanica nije sposobna primati niti pravilno slati ione Na+, K i Ca2+, a što znači da višak iona kalcija dovodi do deformacije i odumiranja stanice.

Metoda  prof.dr.Zinovij D. Skripnjuka

Dr. Skripnjuk uvijek vrlo jednostavno govori da sve bolesti u organizmu nastaju kada naše stanice zaborave međusobno komunicirati, kada vode rat, isto kao i ljudi.

Terapiju mogu primati svi ljudi bez obzira na dob i spol, bez ikakvih kontraindikacija, bez boli i komplikacija. Sve je vrlo JEDNOstavno.  

Uzmite što vam i pripada - dobro zdravlje!