Dens i Tens metode

U otklanjanju bolova koristimo se Dens metodom (Dinamična elektro neuro stimulacija), Tens metodom (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) i energetskim tretmanima Pranic Healing.

Dens - DENAS je vaš osobni liječnik koji pomaže da se:

 • Brzo oslobodite akutne i kronične boli
 • Vrate unutarnje tjelesne funkcije
 • Smanji invaliditet
 • Ubrza oporavak (radi sinergiju sa drugim tretmanima za ubrzavanje ozdravljenja)
 • Napravi dugotrajno upečatljiv rezultat kod gotovo svih bolesti

Djeluje na prirodan način podržavanjem regenerativne sposobnosti tijela i tako pomaže tijelu da pojača svoje vlastite iscjediteljske potencijale.

Dens-terapija postala je prihvaćena kao novi oblik liječenja u prevenciji, terapiji i rehabilitaciji širom svijeta.

Važno je napomenuti da je u Rusiji danas, dens-terapija dio klasične medicine i to je registrirano od strane Ruskog Ministarstva zdravstva kao službena samostalna metoda liječenja.

Potvrda o registraciji kod Ministarstva zdravstva, Ruske Federacije br 29/23030902/5391-03 od 26. lipnja 2003.

Ona se uči na medicinskim fakultetima kao zasebna disciplina i može se specijalizirati kao Dens – terapija.

DENAS i DiaDENS su današnja napredna verzija biofeedback uređaja koji su izvorno proizvedena u 70 Ruskih medicinskih organizacija.

Za ovu metodu liječenja postoji još i izvorni pojam,  SCENAR ® **, što je skraćenica za izraz "Self-Controlled Energo neuro adaptivni regulator.

DiaDENS-PCM ima širok spektar terapeutskih frekvencija:

         Osnovna frekvencija: 10, 20, 60, 77, 140, 200 Hz

         Modulirane frekvencije: "77 10" (kombinacija od 77 i 10 Hz), "77 sati" (amplitudna modulacija od 77 Hz)

         Ultra niske frekvencije: 1,0 do 9,9 Hz sa korakom 0,1 Hz

 

To omogućuje liječenje akutnih i kroničnih bolesti mnogo učinkovitije. Također možete vrlo brzo olakšati ili potpuno eliminirati razne bolove, neovisno o uzroku.

Rad sa 15 programa pomaže vam jednostavno i lako liječiti razne bolesti kao što su alergije, bolesti probavnog trakta, bolovi u leđima, bolovi u zglobovima, vegetativno-vaskularna distonija, ginekološki bolovi, hipertenzija, glavobolje, kašalj, poremećaji menstrualnog ciklusa, poremećaji urinarnog trakta, impotencija, hunjavica , trauma, gušenja, post operacijska rehabilitacija, sportske ozljede i gotovo sve bolesti uključujući i pojačano lučenje mlijeka kod majki koje doje (Hypogalactia i Lactostasis). Popis bolesti koje se liječe Dens metodom je veliki. Napominjemo da kontraindikacija nema, osim ako se pretjera sa snagom tretmana, a naravno terapiju ne mogu koristiti osobe sa ugrađenim pacemaker.

Tens metoda

Metoda se osniva na principu elektro analgezije, gdje dolazi do stimuliranja A živčanih vlakana. Stimulacijom A vlakana dolazi do kočenja C vlakana odgovornih za prijenos boli na više razine živčanog sustava.

Električni podražaji frekvencije od 75 - 125 Hz i trajanju impulsa od 0.8 ms najbolje stimuliraju A živčana vlakna.

Primjenjuju se pretežno dvokanalni aparati s naponom struje od 0-9 V i jačinom struje od 0 - 75 mA. Struja se primjenjuje putem elektroda uz koje se po potrebi stavljaju i gel ili pasta koji povećavaju provodljivost kože. Aktivna elektroda se stavlja na bolno mjesto a druga sa suprotne strane.

Vrijeme popuštanja boli je različito te se kreće od 10-30 min, a toliko traje i tretman. Postupak se može ponoviti više puta dnevno.

Kada koristimo TENS?

 • akutna i kronična bol izazvana različitim patološkim procesom
 • reumatske bolesti
 • traume
 • ortopedske bolesti
 • kirurgija
 • neurologija
 • ginekološke i onkološke bolesti


Kontraindikacija za primjenu nema, no ipak terapiju ne bi trebali primati pacijenti sa pacemakerom  i dekompeniziranom srčanom funkcijom.

Pranic Healing energetski tretmani su preciznije opisani na stranici Energetski tretmani, ali sigurno zauzimaju značajnu i brzo primjetnu terapiju kod otklanjanja bolova. To su specijalni bio energetski tretmani koje često primjenjuju liječnici diljem svijeta u svojoj praksi.

Fotografije

Vertebra plakat za radDenas princip rada uređajaDenas Vertebra uređaj1Denas-vertebra uređajDenas PCM uređajDenas letak traumadenas letakBW21 tens uređajBW77 tens uređajPowertube-tens uređaj sa tonskim frekvencijamaQuickzap tens uređaj sa tonskim frekvencijamaČovjek prima energiju slikaNebeska harmonijaPranic healing energetski tretmanPranic healing energetski tretman1Pranic healing energetski tretman3Denas aplikator za glavuDenas ApplicatorDenas Cardio uređaj za stabilizaciju tlakaDenas dodatna elektrodaDenas naočale1Denas PCM kompletDenas tretman bubregaDenas tretman očijuDenas tretman vrata