INFORMOTERAPIJA

08.04.2014. 08:57

Informoterapija...

... je revolucionarna metoda liječenja čiji je začetnik dr.Z. Skripnjuk.

Da bismo shvatili kako funkcionira informoterapija, potrebno je shvatiti ljudski organizam. Na staničnom nivou, mi smo savršen elektronski sistem. Sve materijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma. U atomu postoji jezgra oko koje, po svojim putanjama, kruže elektroni. Atom je neutralan, jer su pozitivno naelektrizirana jezgra i negativno naelektrizirani elektroni u ravnoteži. Ako se u atom ubaci dodatni elektron, atom odmah postaje negativan ion, jer elektrona ima više nego što je pozitivno naelektrizirana jezgra. I obratno, ako elektron napusti putanju, pozitivno naelektrizirano prevladava i atom postaje pozitivan ion.

Ioni učestvuju praktično u svim kemijskim procesima. Stanice se graniče membranama, koje imaju pozitivno naelektrizirano izvana i negativno iznutra i to osigurava prolaz materije u stanicu i obratno. Elektriziranje membrane rezultat je pozicioniranja iona kalija sa unutrašnje, odnosno, iona natrija sa vanjske strane. Ioni kalcija trajno održavaju to elektriziranje i osiguravaju selektivnu propustljivost za ione natrija i kalija. Nedostatak bilo kojih iona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane, bolesti stanice i njenog umiranja. Isto tako stanice različitih sistema komuniciraju na različitim „jezicima“ – frekvencijama, kao i mi ljudi, te je stoga kod pojave bolesti došlo i do prekida ispravne komunikacije između raznih sistema, organa i glave, kao komandne ploče.

Stanice svakog živog organizma emitiraju valove određene frekvencije koji oko toga organizma stvaraju elektromagnetnu frekvencijsku informacijsku ovojnicu odgovornu za zdravo funkcioniranje organizma. Svako od nas, rođenjem ima individualnu frekvenciju svog tjelesnog tkiva. U svakoj stanici svake sekunde odvija se nekoliko tisuća kemijskih reakcija. Dakle, istovremeno u svim stanicama tijela. To znači da se u svakoj sekundi dogodi na milijarde kemijskih procesa i reakcija i to sa nevjerojatnom preciznošću.

Bakterije, virusi, paraziti, lijekovi, kemijski dodaci hrani, pesticidi, herbicidi u poljoprivredi, kao i hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe mogu poremetiti genetski određenu frekvenciju stanica što dovodi do informacijskog poremećaja u međustaničnoj komunikaciji. No pored navedenog, najčešći uzrok poremećaja međustanične komunikacije jeste izloženost utjecaju štetnih zračenja, životom na geopatogenom mjestu.

Poremećaj u međustaničnoj komunikaciji dovodi do energetskog poremećaja koji zatim dovodi do poremećaja u biokemijskim procesima, što na kraju rezultira metaboličkim poremećajima u tkivu i nastankom bolesti. To sve dovodi do poremećaja i bolesti u staničnom genomu što je i jedan od uzroka tumorskih bolesti. Znači, poremećaji u elektomagnetnom informacijskom spektru frekvencija u stanicama dovest će u određenom vremenskom periodu do pojave bolesti u organizmu.

Naš organizam prepoznaje poremećaje balansa, no reagiranje na iste nije uvijek jasno izraženo. Srećom, uz pomoć Intera DiaCor skenera, danas smo u mogućnosti blagovremeno dijagnosticirati simptome i prije nego li se bolesti razviju, te reagirati i spriječiti njihovu pojavu. Vrlo često imunološki sistem je onemogućen u svom normalnom funkcioniranju, uslijed djelovanja štetnih zračenja. To se manifestira najprije blokadom dijelova organa, čitavih organa, pa i sistema, otežanom ili zaustavljenom razmjenom hranjivih materija, što naposljetku dovodi do patologije. CG generator korigira funkcije svih organa u našem tijelu, a ne samo onih koji su označeni kao bolesni. To jasno ukazuje na holistički pristup tretiranju tijela kao kompaktnog sistema, te uzroka i posljedica bolesti koje se javljaju. Za razliku od zvanične medicine koja se isključivo bavi saniranjem posljedica, ali ne i pronalaženjem uzroka bolesti, informoterapija taj proces inducira u samom organizmu, potičući ga da se vrati u prvobitno, zdravo stanje. Funkcija oslobađanja organizma od blokada ključna je za djelovanje bilo koje terapije.

Vođeni revolucionarnim otkrićem dr. Skripnjuka, mi smo otišli korak dalje. Naš CG generator sačinjen je od 19 različitih prirodnih materijala koji djeluju na ljudsko tijelo na prirodan način, dovodeći jako brzo sve u harmoniju. Djelovanje CG generatora potpuno je bezbolno i nema apsolutno nikakvih negativnih djelovanja po pacijenta i okolinu. CG generator aktivira sve raspoložive depoe energije u organizmu, vrši deblokadu organa, dijelova organa, kao i cjelokupnih sistema, čije je normalno funkcioniranje spriječeno uslijed djelovanja štetnih / geopatogenih zračenja, te aktivira snabdijevanje hranjivim materijama akumuliranim u organizmu. 

Arhiva vijesti